ผ่าระบบโครงสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 3

ระบบต่อต้านทุนนิยมทางการแพทย์

ระบบที่จะนำเอาเกียรติของแพทย์กลับคืนมา

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 3 ข้อดีหกข้อ

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เรื่องที่ถูกต้องเรื่องที่หนึ่ง คือการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะช่วยให้เกิดการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขได้ในที่สุด อาจจะใช้เวลาอีกหลายปีแต่ก็จะสำเร็จสักวันหนึ่ง

ที่เห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้คือใครจ่ายมากได้มาก คนรวยเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้ทุกอย่างที่ต้องการโดยละเมิดมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพของผู้ให้บริการ สามารถซื้อยาและการตรวจพิเศษเกินความจำเป็น พฤติกรรมเช่นนี้ทำให้ทรัพยากรทางการแพทย์ไหลไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียว

ขณะเดียวกันภาคประชาชนที่ยากจนเข้าถึงบริการพื้นฐานได้ยากมาก เพียงแค่การเดินทางออกจากหมู่บ้านไปเข้าคิวรอที่โรงพยาบาลกว่าจะพบหมอได้เอ็กซเรย์และกลับบ้านก็เลือดตาแทบกระเด็น แต่ที่เสียหายร้ายแรงยิ่งกว่าคือประชาชนที่ยากจนก็อยากได้ยาและการตรวจพิเศษแบบที่คนรวยๆเขาได้บ้าง โดยไม่รู้ว่าของเหล่านั้นเกินจำเป็นเสียเป็นส่วนใหญ่

เรื่องที่ถูกต้องเรื่องที่สอง ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ามิใช่การสังคมสงเคราะห์

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เกียรติและเคารพความเป็นมนุษย์มากกว่าระบบใดๆที่เคยมีมา ก่อนหน้านี้ระบบสาธารณสุขเกื้อกูลคนยากไร้ด้วยบัตรสงเคราะห์ซึ่งชัดเจนว่าผู้ป่วยจะได้รับบริการชั้นสอง ถึงแม้จะมีบัตรสุขภาพราคาห้าร้อยบาทก็ยังคงเป็นการสังคมสงเคราะห์เชิงให้ทานที่รู้ๆกันอยู่ว่าผู้ป่วยจะได้รับบริการชั้นสอง

แม้กระทั่งผู้ป่วยประกันสังคมที่คิดว่าตนเองได้รับบริการที่ดีมากอยู่แล้วจน กระทั่งกลัวมากที่จะถูกใครรวมกองทุนไปก็ยังหนีไม่พ้นบริการชั้นสอง

สาเหตุหลักเพราะบริการชั้นหนึ่งนั้นมีไว้สำหรับ คนรวย ข้าราชการและบุตรหลานบุคลากรทางสาธารณสุข เรื่องทำนองนี้มีปรากฏให้เห็นอย่างเงียบเชียบทั่วไป แม้ว่าจะมีความพยายามลดความแตกต่างระหว่างชนชั้นนี้ลงบ้าง เช่น การประกาศใช้บัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อให้โรงพยาบาลของรัฐมีบัญชียาเพียง หนึ่งเดียวสำหรับคนทุกชั้น แต่ก็เป็นเพียงประเด็นเรื่องยาแค่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น

การเจาะเลือด การเอ็กซเรย์ การตรวจพิเศษ การผ่าตัด การรักษาด้วยเครื่องมือและวิธีพิเศษ ยังคงดีที่สุดสำหรับคนรวย ข้าราชการและบุตรหลานบุคลากรในระบบเสมอมา ไม่ดีหรอกครับ สังคมแบบนี้ไม่ดีจริงๆ

เรื่องที่ถูกต้องเรื่องที่สามคือความเจ็บป่วยเป็นเรื่องระดับสังคม มิใช่เรื่องส่วนตัว

ส่วนใหญ่ของความเจ็บป่วยเกิดจากสังคมที่พิการ ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ และอื่นๆ และอื่นๆ ไปจนถึงโรคเครียดและโรคพิษสุราเรื้อรัง และอื่นๆ และอื่นๆ

-ผู้ป่วยเอดส์มิได้ทำตนเอง เขาถูกสังคมล่อลวงให้ติดกับ

-ผู้ป่วยโรคเครียดมิได้ทำตนเอง เขาเครียดเพราะทำงานปากกัดตีนถีบเพื่อเอาเงินมาซื้อของไม่จำเป็นที่สังคม โฆษณาให้หลงเชื่ออย่างบ้าเลือด

-ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังก็มิได้ทำตนเอง โรคนี้เกิดจากพันธุกรรมบวกกับสังคมสุราเสรีที่เป็นอยู่คู่ฟุตบอลโลกและวัน จันทร์ถึงวันอาทิตย์นั่นแหละครับ

ผู้ป่วยจึงควรได้รับการดูแลโดยไม่มีข้อแม้ ไม่มีเหตุผลเลยที่ใครคนหนึ่งต้องทำงานแทบตายกว่าจะมีเงินเก็บแล้วจู่ๆเงินก็หายไปหมดเพราะเจ็บป่วย เป็นหวัดก็สองร้อย เยอะนะครับ เป็นมะเร็งก็สองแสน เยอะมากนะครับ

ที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบคือสองร้อยและสองแสนหมดไปกับบริการที่เกินจำเป็นเสียมาก แพทย์จำนวนมากอยากจะคิดค่ายาถูกๆก็ทำไม่ได้เพราะผู้ป่วยจะไม่เชื่อถือ หาว่าเป็นยาไม่ดีเสียอีก

เรื่องที่ถูกต้องเรื่องที่สี่ คือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะผลักดันให้ระบบที่มุ่งเน้นการรักษาลดความสำคัญลง ระบบที่มุ่งเน้นการป้องกันโรคจะค่อยๆเจริญเติบโตมาแทนที่

ทุกวันนี้ประชาชนไร้ความสามารถที่จะดูแลตนเองอย่างสิ้นเชิงเพราะการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์เฉพาะทางที่ผูกขาดทั้งอำนาจและวิชาการ ริบเอาภูมิปัญญาในการดูแลตนเองของคนรุ่นปู่ย่าตายายไปเสียทั้งหมด ประชาชนถูกขู่ให้หวาดกลัวโรคต่างๆนานาและรีบไปหาหมอมากจนเกินไป ทั้งนี้คำขู่เหล่านั้นมักจะปรากฏในรูปของคอลัมน์ทางการแพทย์ที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร และรายการโทรทัศน์ หรือมาในรูปการโฆษณาโดยตรง

สิว ผมร่วง ความจำเสื่อม สมรรถภาพทางเพศเสื่อม นอนไม่หลับ วัยทอง กระดูกพรุน โรคอ้วน โรคซึมเศร้า แม้กระทั่ง EQ และพฤติกรรมเด็ก ล้วนถูกแปรรูปเป็นโรคที่ซื้อขายกันได้ทั้งสิ้น(ขอย้ำไว้ด้วยว่า ที่เอ่ยตัวอย่างมาทั้งหมดนี้เป็นโรคจริงๆ และมีผู้ป่วยบางรายที่จำเป็นต้องรับการรักษา แต่ที่เห็นและเป็นอยู่มีการสร้างกระแสโรคมากจนเกินไป)

ด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะทำให้การซื้อขายโรคกระทำได้ยากขึ้นและไม่คุ้มทุนที่จะสร้างกระแส ความรู้ทางการแพทย์ที่เหมาะสมจึงจะคืนสู่ภาคประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่ถูกต้องเรื่องที่ห้า คือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะทำให้ระบบข้อมูลด้านสุขภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้

ที่เห็นและเป็นอยู่แทบไม่มีข้อมูลทางการแพทย์อะไรที่เชื่อถือได้และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเอาเสียเลย สาเหตุเพราะการบริหารจัดการที่แยกส่วน ไม่ส่งข้อมูลให้กัน ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้กัน เก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน และปกปิดข้อมูลซึ่งกันและกัน

ส่วนภาคประชาชนก็ไม่ทราบเลยว่าข้อมูลการเจ็บป่วยของตนเองที่ครบถ้วนควรจะประกอบด้วยอะไร รวมทั้งไม่ทราบว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งในท้องถิ่นของตนสร้างตึกใหม่ทำไม ซื้อเครื่องมือใหม่ทำไม ซื้อเทคโนโลยี่ใหม่ทำไม ตอบสนองความต้องการของใคร

ข้อมูลครบถ้วน ไม่ซ้ำซ้อน และถูกต้องสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพราะระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะไปไม่รอดแน่นอนถ้าเคลียร์ข้อมูลไม่ออก ภาคประชาชนจึงควรเอาใจช่วยให้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สามารถก่อตั้งระบบ สารสนเทศทางสาธารณสุขที่เชื่อมโยงทุกกองทุนเข้าด้วยกันให้สำเร็จ

เรื่องที่ถูกต้องเรื่องที่หก คือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะทำให้การแพทย์เจริญขึ้นและได้รับเกียรติกลับคืนมา

ที่เห็นและเป็นอยู่การแพทย์เสื่อมยศและเสื่อมเกียรติไปมากแล้ว สาเหตุเพราะเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้มือใครยาวสาวได้สาวเอาทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปการแพทย์มีแต่จะเสื่อมลง ถูกเหยียดหยามและรอการถูกฟ้องทุกครั้งที่มีโอกาส รวมทั้งถูกหาเรื่องฟ้อง ทั้งๆที่ยังมีแพทย์ที่ดีและมีจริยธรรมอีกมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ

ลูกหลานที่จะเรียนหมอรุ่นต่อๆไปในอนาคตก็จะจบออกมาในฐานะ “อาชีพ” ทำมาหากินอาชีพหนึ่ง มิใช่ “วิชาชีพ” ที่ทรงเกียรติอีกต่อไป

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ตั้งมั่นจึงจะช่วยให้เกิดการกระจายคน กระจายยา และกระจายเครื่องมืออย่างเป็นธรรม พอเพียงสำหรับประชาชนทุกพื้นที่ พอเพียงสำหรับแพทย์ที่จะให้บริการอย่างพอเพียง มิเกินเลยเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ในเวลาปัจจุบันมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในโครงการสามสิบบาทจริง แต่ตัวระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นระบบที่ดี ควรช่วยกันแก้ไขปรับปรุง ประชาชนและลูกหลานจะเป็นผู้ได้ประโยชน์ในบั้นปลาย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s